Política de enviaments

ART ESCUDILLERS, S.L.U. s’obliga a entregar els bens comprats per l’usuari, en el domicili del comprador senyalat a tal efecte en el formulari de la comanda (no s’entregaran productes en apartats de correus, ni locutoris), en el termini més breu possible a partir de la data de formulació de la comanda. Les despeses d’enviament dels objectes comprats, seran abonades pel comprador.

 

En particular:

1)     Els productes adquirís es prepararan i enviaran a la persona i direcció indicada de la comanda en el període màxim de 3 dies laborables. Sempre que no hi hagi mena d’incidència a la comanda, en aquest cas ART ESCUDELLERS es posarà en contacte amb el client.

2)     Les factures s’enviaran adjuntes al paquet d’enviament o de forma telemàtica.

3)     Els dissabtes, diumenges i festius no hi hauran sortida de comandes.

4)     No obstant la seva demora no implicarà anul·lació de la comanda ni indemnització alguna.

5)     Una comanda es considera entregada al moment en que el transportista entrega el paquet o paquets del client i es signa el document de recepció d’entrega. Correspon al client verificar l’estat de la mercaderia a la recepció e indicar les anomalies a l’albarà de recepció d’entrega.

6)     Les despeses d’enviament dependran del país de destí i les mesures i pesos dels paquets a enviar.

7)     Per a els enviaments internacionals i a les Illes Canàries ART ESCUDELLERS no es responsabilitza dels costos i taxes duaneres de cada país o regió. El client serà el responsable d’abonar aquets costos i taxes,

8)     La documentació i gestió duanera serà gestionada per la empresa de transports encarregada d’entregar el paquet al client final.

9)     ART ESCUDELLERS serà qui decideixi quina empresa de transport es contractarà per a la entrefa de cada comanda, normalment els enviaments intercomunitaris e internacionals els realitza FedEx i els enviaments nacional NACEX.